Wilma Eleveld Coaching

Profiel

Zowel als coach en opleider weet Wilma Eleveld te enthousiasmeren en inspireren.
Als begeleider heeft Wilma in diverse contexten processen ondersteund en heeft zij geleerd om vanuit verschillende perspectieven naar complexe situaties te kijken.

Wilma Eleveld heeft de laatste jaren in een groot ROC gewerkt als interne coach, trainer en procesadviseur. Zij coachte teams, individuele medewerkers en begeleidde studiedagen en verbetertrajecten in teams. Zij gaf trainingen om het vakmanschap van docenten en begeleiders en HBO-coaches te verbeteren.

Zij nodigt u uit tot het vertellen van uw verhaal en vraagt om bezinning Zij leert u om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces en maakt u bewust van uw eigen hulpbronnen. Ook leert u van haar om actie te ondernemen t.a.v. gestelde doelen. Soms vraagt dat om lef en doorzettingsvermogen. Zij hanteert daarbij een eigen speelse manier waarbij zij gebruik maakt van de basisprincipes van het strategisch coachen.

De drie vragen: Waar staat u? Waar wilt u naar toe? Hoe gaat u dat doen? zijn hier leidend.

“Ik heb als opleider in diverse onderwijsinstellingen, in zowel het MBO en HBO ontwikkelingsgericht leren kijken. 
Ik coachte teams, individuele medewerkers en begeleidde studiedagen en verbetertrajecten in teams. Ook gaf ik trainingen om het vakmanschap van docenten en begeleiders en HBO-coaches te verbeteren.
In mijn begeleidingstrajecten heb ik geleerd om de menselijke ervaring als uitgangspunt te nemen. Ik nodig dan uit tot waarnemen en het onderzoeken van deze ervaringen. U wordt begeleid in het kijken naar uzelf, naar de ander en naar de wereld om u heen. Deze begeleiding kan zowel persoonsgericht zijn als werkgericht. Ik geef u feedback op milde wijze en mijn aanpak is gebaseerd op gelijkwaardigheid.”

Wilma Eleveld


Wilma Eleveld is aangesloten bij NOBCO en NTI NLP Gilde.

 

 

^