Er zijn mensen

Teleurstelling en blijdschap over ons doen en laten kunnen elkaar in rap tempo afwisselen. Verwachtingen versus ontoereikendheid creëren spanning tussen de gedachten over het leven en het daadwerkelijke leven. Het DOEN lijkt soms moeilijker dan het BEDENKEN. Theorieën en filosofieën over het leven, over geloven, stromingen en ideeën kunnen aanzetten tot doen of tot laten… aanzetten tot leven of tot sterven, aanzetten tot zwijgen of tot praten.

Er zijn mensen die bedenken en er zijn mensen die doen. Er zijn mensen die dromen en mensen die verlangen. Er zijn mensen die zoeken en mensen die vinden. Mensen die zich hechten en mensen die zich scheiden.
Er zijn mensen die dienen en er zijn mensen die dat niet doen.
Er zijn mensen die werken en mensen die dat laten, mensen die zich een leider noemen en anderen die het zijn. Mensen die wachten en mensen die gaan.

Er zijn mensen die bevelen en er zijn mensen die luisteren en er zijn mensen die schreeuwen en mensen die fluisteren.
Er zijn mensen die vertrouwen en mensen die wantrouwen, mensen die gul zijn en anderen hebzuchtig. Er zijn mensen die buigen en mensen die barsten.
Er zijn mensen die de eer krijgen en anderen die hem verdienen,
mensen die er van leven of mensen die het beleven.
Er zijn mensen die laveren en mensen die creperen, mensen die idealiseren en mensen die realiseren.
Er zijn mensen die zich spiritueel noemen en anderen die het zijn, mensen die zich vergissen en mensen die herstellen.
Er zijn mensen die in de modder staan en mensen die toe kijken, mensen die weten hoe het hoort en mensen die dat denken.
Er zijn mensen die leven vanuit overvloed en mensen die leven vanuit beperking, mensen die het nemen en mensen die het geven.
Er zijn mensen die geloven en mensen die dat niet doen, mensen die er mee spelen en mensen die dat niet velen.

Dualiteit is nodig voor beweging en leven. Er zijn mensen die doen en mensen die denken en wij zijn die mensen….Lijkt me een mooie gedachte zo rond Pasen…

Reacties zijn gesloten.